JAK ROZPOZNAĆ BŁĘDY W BUDOWIE KOMINA

0
JAK ROZPOZNAĆ BŁĘDY W BUDOWIE KOMINA

JAK ROZPOZNAĆ BŁĘDY W BUDOWIE KOMINA

Komin jest jednym z najważniejszych elementów domu. Nie tylko zapewnia właściwe funkcjonowanie systemu grzewczego, ale również odpowiada za prawidłowe odprowadzanie dymu oraz gazów spalinowych do atmosfery. Błędy wykonawcze przy budowie i montażu systemu kominowego mogą nie tylko doprowadzić do problemów w jego użytkowaniu, ale też narazić domowników na niebezpieczeństwo.

Niżej przedstawiamy najczęściej spotykane niedociągnięcia i pomyłki popełniane w czasie budowania oraz montażu kominów.

Murowany kanał kominowy jest elementem wymagającym wysokiej staranności wykonania, co znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach budowlanych. Nie bez powodu proces budowania komina podlega stałej kontroli dokonywanej przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.Niżej omówimy najczęściej popełniane przez wykonawców błędy, klasyfikując je według objawów sygnalizujących istnienie nieprawidłowości.

 

Pękanie tynku na kominie

Pomijając najbardziej oczywisty powód - słabą jakość materiału użytego do tynkowania, pękanie tynku może być objawem wyboczenia komina. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy.

Niewłaściwie wykonany fundament.

Komin to konstrukcja o niewielkim przekroju, ale cechująca się dużą wysokością. Murowany jest najczęściej z cegły pełnej, a więc posiada pokaźną masę. Nic więc dziwnego, że duże znaczenie ma podstawa, czyli odpowiedni fundament, który zapobiegnie usuwaniu się, czy osiadaniu konstrukcji wskutek właściwości geofizycznych podłoża.  Zbyt mała stopa fundamentowa spowoduje jej pękanie i odkształcanie się systemu kominowego, a niewłaściwa izolacja doprowadzi do zawilgotnienia, w ostatecznym efekcie doprowadzając nawet do zniszczenia kształtek kominowych.

Brak dylatacji.

Dylatacja jest to szczelina utworzona w konstrukcji celowo, aby niektóre elementy samodzielnie przenosiły obciążenia, odkształcenia czy przesunięcia. Części przewodu dymowego czy spalinowego w kominie systemowym mogą stykać się z elementami domu tylko w jednym miejscu – u podstawy komina, czyli na osadzonym na fundamencie odskraplaczu. Rozwiązanie takie jest konieczne, ponieważ przewód w kominie systemowym „pracuje”: pod wpływem zmian temperatury ceramika lub stal wydłuża się (przy nagrzewaniu) i skraca (przy ochładzaniu). Niewskazane jest, aby ten ruch był w jakikolwiek sposób blokowany. W takim przypadku dochodzi do naprężeń, a w efekcie np. pęknięć tynku na obudowie. Efekt taki daje również zamurowanie trójnika przechodzącego przez pustak kominowy lub zalanie cementem płyty dachowej.

 

Kruszenie się i nieszczelność trójnika spalinowego.

Błędem często wpływającym na uszkodzenia elementów kominowych jest niewłaściwy sposób przyłączenia czopucha urządzenia grzewczego do trójnika spalinowego. Czopuch lub kształtka odprowadzająca spaliny do komina jest wykonana ze stali żaroodpornej, natomiast trójnik - najczęściej z ceramiki. Wprowadzenie czopucha do wnętrza trójnika bez zachowania kilkumilimetrowej dylatacji to błąd skutkujący rozsadzeniem króćca kształtki. Dzieje się tak, ponieważ rozszerzalność termiczna stali jest trzy razy większa od rozszerzalności ceramiki, a co za tym idzie - zwiększenie średnicy elementu stalowego działa niszcząco na strukturę trójnika.

W tym połączeniu powinno się stosować mniejszą średnicę i wypełnić powstałą dylatację niepalnym oraz trwale elastycznym materiałem. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie dostarczonego przez producenta adaptera, umożliwiającego czołowe zetknięcie z trójnikiem i stworzenie połączenia przez objęcie obu elementów z zewnątrz na kilkunastocentymetrowej długości.

 

Przeciekanie pokrycia dachu

Miejsce, w którym komin przerywa ciągłość pokrycia dachowego często narażone jest na przeciekanie wody deszczowej. Przyczynę stanowi zwykle niewłaściwie wykonana obróbka komina zakrywająca szczelinę między jego ścianami, a pokryciem, wskutek czego woda spływa po ściankach, dostając się do wnętrza budynku. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest blaszany kołnierz, który odkształca się pod wpływem temperatury inaczej niż murowane ściany komina. Z tego powodu powinno się niezwykle dokładnie uszczelnić ich styk. Zaleca się wykonanie obróbki "z wydrą", czyli zrobienie niewielkiego podcięcia komina na wysokości kilkunastu centymetrów nad pokryciem dachowym i umieszczenie w nim górnego brzegu kołnierza. Można też dodatkowo miejsce styku zabezpieczyć elastyczną masą silikonową.
Jeśli pokrycie jest profilowane (np. wykonane z blachodachówki), część obróbki ułożoną na nim powinno się uszczelnić specjalnymi wkładkami uniemożliwiającymi podciekanie wody.

 

Woda w kominie

Pojawienie sie wody w przewodzie kominowym budzi podejrzenie co do jakości obróbki blacharskiej komina. Często jednak powód tkwi w wadliwym doborze materiału, z jakiego wymurowano część komina nad dachem. Zaleca się, by użyć do tego pełnej cegły klinkierowej. Wielu inwestorów w imię źle pojętej oszczędności wybiera jednak cegłę dziurawkę. W przypadku, gdy na ostatniej warstwie położy się zbyt mało zaprawy, powstaje nieszczelność, przez którą woda dostaje się do środka cegieł, a stamtąd przesiąka do wnętrza przewodu kominowego. Zimą jest jeszcze gorzej - w otworach woda zamarza i rozsadza cegłę.

 

Powstawanie wstecznego ciągu

Odprowadzanie spalin z większości urządzeń grzewczych odbywa się w sposób grawitacyjny. Gorące spaliny są lżejsze od powietrza i z tego powodu unoszą się w kierunku wylotu komina. Ciąg kominowy jest więc spowodowany różnicą gęstości spalin w przewodzie, a powietrza na zewnątrz budynku. W przypadku zbyt słabego ciągu nie następuje wyrzut dymu i dochodzi do zjawiska zwanego ciągiem wstecznym - dym cofa się do pomieszczeń. Kolejnym objawem jest trudność rozpalenia ognia w kominku lub kotle na paliwa stałe oraz gaśnięcie płomienia w piecyku gazowym.

Oto przyczyny cofania się dymu spowodowane błędami w budowie komina:

Zbyt mała wysokość komina.  Z praktycznego punktu widzenia minimalna wysokość komina zapewniająca właściwy ciąg powinna wynosić ok. 5 m.
Za mały przekrój przewodu dymowego. Zasada jest następująca: im mniejsza średnica, tym słabszy ciąg. Kominy murowane powinny mieć wymiar 14×14 cm lub średnicę 15 cm, gdy przekrój otworu paleniska jest mniejszy niż 25 cm i odpowiednio - 14×27 cm lub średnicę 18 cm, gdy przekrój jest większy niż 25 cm. Ciąg wsteczny może być spowodowany błędnym dobraniem tych wartości.

Zły stan techniczny komina. Słaby ciąg może być spowodowany również nierówną powierzchnią wewnętrzną kanału kominowego. Powodem są zwykle nierówno ułożone cegły, występowanie ponadnormatywnych krzywizn kanału lub osadzanie się sadzy, zmniejszającej światło komina.

Temperatura komina. Jeśli ciąg rośnie po pierwszych kilkunastu minutach palenia oznacza to, że zakłócenia spowodowane są zbyt niską temperaturą komina. Ma to miejsce w przypadku braku izolacji termicznej. Część komina, która jest wybudowana na zewnątrz domu, bezwzględnie powinna być ocieplona.
Niewłaściwe usytuowanie wylotu komina względem połaci dachu. Efektem jest powstawanie układów nadciśnienia ponad wylotem przewodu.

Aby pozbyć się problemu ciągu wtórnego, należy zastosować właściwe rozwiązanie, dobrane odpowiednio do przyczyny, która go powoduje. 
W przypadku zbyt niskiego komina należy go przedłużyć w taki sposób, aby jego zakończenie umiejscowione zostało ponad kalenicą dachu. By przyniosło to zamierzony efekt należy pamiętać, że ta część komina musi zostać zaizolowana termicznie. Czasami, przy niewielkich kłopotach z ciągiem wstecznym, wystarczy zamontować specjalne urządzenia wspomagające - nasadę lub mechaniczny wyciąg spalin.

Nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu

W przypadku kominków z płaszczem wodnym i kotłów na paliwa płynne występowanie nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie grzewcze, świadczy zazwyczaj o braku dolnego elementu systemu kominowego, czyli odkraplacza. Element ten zbiera skropliny z przewodu kominowego i przekazuje je do instalacji kanalizacyjnej. Najczęściej stosuje się w tym celu syfon uniemożliwiający roznoszenie się nieprzyjemnych zapachów.

Zaniedbania w czasie eksploatacji

Wyżej omówiliśmy nieprawidłowości powstałe wskutek wadliwego wykonania komina. Nie zapominajmy jednak o tym, że wiele zagrożeń może powodować niefrasobliwość samego użytkownika. Do najczęstszych należą nieszczelności przewodu kominowego, które objawiać sie mogą powstawaniem groźnego dla życia człowieka czadu i pożarem sadzy. Istnieje ryzyko, że doprowadzi to do zniszczenia części domu, a już na pewno - samego komina.

Przyczyną tych zagrożeń jest osadzanie się na ścianach wewnętrznych przewodu dymowego pozostałości po spalaniu, szczególnie niebezpiecznych, gdy w kotle spala sie substancje chemicznie złożone, a więc śmieci. Pożar sadzy przypomina wybuch, towarzyszy mu głośny huk i wydobywanie się z komina słupa ognia.

Wszystkim tym zagrożeniom można przeciwdziałać porzez regularne przeprowadzanie inspekcji kominiarskich i czyszczenie przewodu kominowego.

Na zakończenie doradzamy: uzbrojeni już w odpowiednią wiedzę, starajcie się dopilnować, by w trakcie budowy prawidłowo wykonano wspomniane w tym artykule najbardziej newralgiczne elementy instalacji. W późniejszym czasie nie zapominajcie też o zasadach właściwej eksploatacji komina. Zaoszczędzicie pieniądze i zdrowie.

Brata budowa komina systemowego

Fundament pod komin systemowy

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl